Romay  s. XIV - XV

 

Don Fernando

de Romay

c.c.

Dña. Teresa

López de Xunqueiras

SIGLO XIV

Don Rodrigo

de Romay

c.c.

Dña. Sancha

Suárez

Don Álvaro

de Romay

 

XOR

A

I

II

CREDITOS:

Edición: J.L. Lamigueiro

Bibliografía auxiliar: Anastasio Santos Iglesias Blanco, Eduardo Pardo de Guevara y Valdés

 

XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

SIMBOLOGÍA:

c.c. = Casado/a con                                                             

c.c. x 1 = Casado/a en 1ª nupcias                                    

c.c. x 3 = Casado/a en 2ª nupcias                                    

                = Descendencia                                                    

                = Descendencia del 1º matrimonio      

                = Descendencia del 2º matrimonio                    

                = Descendencia ilegítima                                    

I = Orden de primogenitura                                                               

? = Filiación no documentada                               

c.s. = Con sucesión en                                                        

t.s. = Testó                                                                            

 

n. 1500 = Nacido/a en el año

* 1-V-1500 = Bautizado/a en

+ 1500 = Fallecido/a en el año

* ant /des = Nacido/a antes o después de

+ ant / des = Fallecido/a antes o después

e.= Enterrado/a en        

(1500/1550) = Entre los años

Cb. = Caballero           

Bach. = Bachiller

SSº = Escribano

                 = Cambio de siglo

 

Safe Creative #0912115102145