XOR

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CREDITOS:

 

Edición datos y árbol: José Luis Lamigueiro ©

Estudio: José Luis Lamigueiro

 

Bibliografía:

· Xose Lois Lamigueiro

 

Chorio, s. XI

Don Alfonso

Muñoz de Chorio

Afonso Munizz de Chorio

c.c.

Dña. Urraca

Vistrariz

Orracha Guistrarit

-Citada en la “Karta de Dombreth”-

(Viuda de Roderico Faíldiz)

Dña. Marina

Alfonso

Marinam Afonsi

-Citada en la “Karta de Dombreth”-

c.c.

Don Froila

Rodríguez de Párrega

Froyla Roderici de Parrega

c.s.

Linaje Párrega

A

I