XOR

Rivera, s. XI - XII

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CREDITOS:

 

Edición: José Luis Lamigueiro ©

Estudio:

Bibliografía:

· Jose Luis Lopez Sangil,

Archivos:

Don Adoino

de Rivera

-Conde-

c.c.

Dña. Guntroda

 

I

A

SIGLO XI

Dña. Guntroda

de Rivera

c.c.

Don Bermudo

Froilaz

Manido

e. S. Martiño de Xuviac.c.