Trabada, s.  XV

Don Pedro

Fernández de Trabada

c.c.

Dña. Inés

López Vizoso

A

Dña. María

Vizoso

c.c.

Don Galas

Galo

1534 Viveiro

-Regidor de Viveiro. Empadronado como hidalgo en el censo de 1518-

c.s.

Familia Galo (Viveiro)

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CREDITOS:

 

Edición: José Luis Lamigueiro ©

Estudio genealógico:

· Santiago F. Pardo de Cela - Carlos Adrán Góas

Bibliografía auxiliar:

· Santiago F. Pardo de Cela - Carlos Adrán Góas

Archivos:

Consultar también:

 

XOR

II

Don Pedro

Fernández de Trabada

 

Don Gómez

 

I

III