XOR

das Seixas, s. XV - XVI

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CRÉDITOS:

 

Edición: José Luis Lamigueiro

Edición datos y árbol: José Luis Lamigueiro ©

Bibliografía:

· Gabriel Pita da Veiga y Goyanes

 

Don Fernán

Gómez das Seixas

-Recibió el 7-II-1486 foro del obispo de Lugo don Alfonso Enríquez de la casa y torre de San Martiño dos Condes de donde consta ser dña. Juana hermana de Pedro Sánchez e hija de Juan Núñez de Berbetouros-

 

c.c.

Dña. Juana

Núñez

 

Don Vasco

das Seixas

c.c.

Dña. Aldonza

Barba

 

D

I

Don Fernán

Gómez das Seixas

el Mozo

ts 10-02-1562, 1568

-Regidor Perpetuo de Pontedeume, Mayordomo del conde don Fernando de Andrade-

c.c.

Dña. María

Fernández de Piñeiro

c.s.

Villa de Pontedeume. Casa dos Barreiros, San Clodio, Ortigueira

E

I

SIGLO XVI