XOR

Montenegro, s. XVII

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CRÉDITOS:

 

Edición datos y árbol: José Luis Lamigueiro ©

Estudio: José Luis Lamigueiro

Archivos: AHUS

Bibliografía:

A

I

Don Gregorio

Montenegro

-Vzº de S. Mñº do Pino (Cospeito)-

c.c.

Dña. Inés

González

*S. Mñº de Lanzós (Vilalba)

B

I

Don Rodrigo

Montenegro

*S. Mñº de Lanzós (Vilalba)

-Vzº de S. Mñº do Pino (Cospeito)-

c.c.

Dña. Magdalena

Sanxurxo

*S. Mñº de Lanzós (Vilalba)

Dña. Luisa

Montenegro

*S. Mñº de Lanzós (Vilalba)

c.c.

Don Rodrigo

Montenegro

*Stª Mª da Torre (Vilalba)

-Vzº de S. Mñº do Pino (Cospeito)-

c.s.

San Mariño do Pino (Cospeito)