Celada, s. XVI - XVII

 

Rúbrica de Pedro de Celada de Naraío en 1609

A

Pedro

de Celada de Naraío

-Hacia 1594 litigó contra los herederos de Martín Vidal por el Lugar de Ventosa. Vecino de San Xoán de Piñeiro en 1609-

c.c.

Francisca

Freire

c.s.

San Xoán de Piñeiro

II

Macías

de Celada

-Recibió de Juan López Pardo escritura de contrato sobre el Lugar de Ventosa sito en Stª Mª de Rodeiro (Oza dos Rios)-

c.c.

María

García de Vilouzás

 

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CREDITOS:

 

Edición de datos y árbol: José Luis Lamigueiro ©

Estudio genealógico: Dolores González López

Bibliografía auxiliar: Dolores González López

Archivos consultados:

Aportaciones del foro:

Imágenes: Dolores González López

 

XOR