Cuadro de texto: ÁRBOLES GENEALÓGICOS

XOR

Xenealoxías do Ortegal

 

 

Orden alfabético de personajes (F)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

· Froila Atániz (Prestamero en Sillobre)

· Froila Eriz (Vecino de Santiago de Baamonde)

· Froila Menéndez (Merino del conde Fernando MANDIÁ)

 

 

 

 

· Fávila (Infante, hijo de Don Pelayo)

· Fernán Díaz de Ribadeneira (O Vello, hijo Alvar Gonzª)

· Fernán Fernández (2º Marido de Toda Pérez)

· Fernán Pérez de Andrade (O Boo, Sr C.S. de Andrade)

· Fernán Pérez de Andrade (O Mozo, hijo de Nuño Freire)

· Fernando Pérez de Andrade (Hermano Diego de Andrade)

· Fernando Gómez (Hijo de Gómez González)

· Fernando González (Conde de Traba y Trastámara)

· Fernando Muñiz (Hijo de Munio Páez. CARRIÓN)

· Fernando Odoáriz (Caballero, cabeza linaje RODEIRO)

· Fernando Pérez de Traba (Conde de Galicia)

· Fernando de Andrade (Hijo de Diego de Andrade)

· Fernando de Andrade (Hijo de Fernando de Andrade)

· Francisca de Zúñiga (Mujer de Fernando de Andrade)

 

 

 

 

 

 

 

 

· Fruela I (Rey de Asturias, hijo de Alfonso I)

· Fruela II (Rey de Asturias, rey de León, hijo de Alfonso III)

· Fruela (Infante, hermano de Alfonso I)

· Fruela Ordóñez (Infante, hijo de Ordoño I)

 

 

 

 

 

 

 

 

XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

Safe Creative #0912115102145