Sillobre s. XV - XVI

 

SIGLO XVI

N.N.

c.c.

Dña. Teresa

Oanes

 

Don Pedro

de Sillobre

+ 1529

-Sr de la Casa de Boado-

c.c.

Dña. Mayor

Yáñez

Don Alonso

López de Boado

c.c.

Dña. María

López

+ 1530

Dña. María

Yanes

+ 1530

 

XOR

A

I

Dña, Teresa

Oanes

c.c.

Don Pedro

Bugueiro

c.s.

Linaje Bugueiro de Parga

B

I

II

C

I

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CREDITOS:

Edición árbol: José Luis Lamigueiro ©

 

Estudio: Gabriel Pita da Veiga Goyanes

Bibliografía: Gabriel Pita da Veiga Goyanes