XOR

Páez s. XII - XIII

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CRÉDITOS:

 

Edición datos y árbol: José Luis Lamigueiro ©

Estudio: José Luis Lamigueiro

Bibliografía:

· D. Antonio Caetano de Sousa. Provas da historia genealógica da Casa Real Portuguesa. Tomo I.

Don Payo

Vázquez de Bravaes

Payo Vasques de Bravaes

c.c.

Doña.Sancha

Núñez

Sancha Nunes

I

A

Don Pedro

Páez

Pero Paes o Prove

c.c.

Dña. Jimena

Núñez

Exemena Nunes

I

B

Dña. Mayor

Pérez

Mor Peres a Prove

c.c.

Dña. Arias

Núñez de Fornelos

Ayres Nunes de Fornelos

c.s.

Linaje Fornelos (Galicia)

SIGLO XIII