XOR

Meira s. XII - XIII

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CRÉDITOS:

 

Edición datos y árbol: José Luis Lamigueiro ©

Estudio: José Luis Lamigueiro

Bibliografía:

· D. Antonio Caetano de Sousa. Provas da historia genealógica da Casa Real Portuguesa. Tomo I.

Don Fernán

Ares de Meira

Fernao de Ares de Meira

c.c.

Dña. Aldonça

Rodríguez de Cerveira

Aldonça Rodrigues

Don Juan

Fernández de Meira

Joao Fernandes de Meira

 

Dña. María

Fernández de Meira

c.c.

Dña. Fernán

Pérez Churruchao

Fernao Pires Turricham

c.s.

Linaje Churruchao (Galicia)

SIGLO XIII

A

I

II