Fernández de Piñeiro, s. XVI - XVIII

Armas de los Piñeiro en el sepulcro de Alonso de Piñeiro (+1450). Iglesia parroquial de Stª Mª do Mar, Cedeira. Foto: Lamigueiro

Don Fernando

Pérez de Piñeiro

* S. Cosme de Piñeiro, c. 1539

-Sr de la Casa y Torre de Piñeiro, en la feligresía de San Cosme de Piñeiro, Cedeira-

c.c.

Dña. Teresa

Pérez de Andrade

 

Don Alonso

Fernández de Piñeiro

-Vzº de la Villa de Cedeira-

c.c.

Dña. Teresa

de Seara

 

Don Juan

Díaz de Piñeiro

o Gazulo

-Vzº de Stª Mª de San Clodio-

c.c. x 1

Dña. Marina

Paz

c.c. x 2

Dña. Leonor

Basanta de Cora

c.s.

Stª Mª de San Clodio

Don Pedro

Díaz de Piñeiro

-Clérigo, Vzº de S. Cosme de Piñeiro-

 

Dña. N.

Fernández de Piñeiro

c.c.

Afonso

Pastor

c.s.

Familia Díaz Piñeiro pastor

I

II

III

IV

I

Don Alonso

Fernández de Piñeiro

a. 1576

-Vzº de San Pedro de Loira-

c.c.

Dña. Catalina

Oanes de Lago

 

I

Don Pedro

Fernández de Piñeiro

* c. 1560/65

-Vzº de San Pedro de Loira-

c.c.

Dña. Antonia

Pardo de Lago

 

I

Don Vicente

Fernández de Piñeiro y Timiraos

-Vzº de San Pedro de Loira-

c.c.

Dña. Clara

de Mandiá y Parga

a. 1664

I

Don Juan

Pardo de Piñeiro y Timiraos

-Vzº de Ferrol-

c.c.

Dña. Andrea María

de Mandiá y Pazos

* 1661, Ares

I

II

F

A

B

C

D

E

Dña. María Antonia

Piñeiro de Mandiá

c.c.

Don Andrés Salvador

de Mandiá y Parga

a. 1738

c.s.

Marqueses de Bóveda de Limia, de Valladares, Vizcondes de Meira, Marqueses de S. Carlos, etc.

SIGLO XVII

Dña. María Margarita

Piñeiro de Mandiá

c.c.

Don Juan Constantino

de Mandiá y Moscoso

a. 1682

-V Sr xurisdiccional de Xuvia, Caranza y Santa Icía de Trasancos-

S.S.

Dña. María

Fernández de Piñeiro

c.c.

Lope

Cao

 

V

Ldo. Pedro

Pardo de Piñeiro y Timiraos

a. 1689

-Cura-

 

III

 

XOR

CREDITOS:

 

Edición datos y árbol: José Luis Lamigueiro ©

Aportaciones: Fernando Dopico Blanco, José Luis Lamigueiro

Bibliografía: Benigno Orjales Pita

Imágenes: Lamigueiro

Consultar también: Piñeiro, Piñeiro de Naraío

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados