Díaz Tenreiro, s. XV

 

Don Juan

Díaz de Andrade

el Viejo

c.c.

Dña. Mayor

Fernández Tenreira

 

Dña. María

Fernández Tenreira

c.c.

Don Alonso

Fernández Pita

c.s.

Villa de Neda

Don Juan

Díaz Tenreiro

el Viejo

-Vzº de San Clodio-

c.c.

Dña. N.N.

 

Don Juan

Díaz Tenreiro

el Nuevo

* 1479

-Vzº de San Clodio-

 

I

II

III

IV

A

B

I

 

XOR

Dña. Teresa

Pérez de Andrade

c.c.

Don Fernando

Pérez de Piñeiro

-Sr de la C.S. de Piñeiro (S. Cosme)-

c.s.

San Clodio, Cedeira, y S. Pº de Loira

Dña. Isabel

Fernández Tenreira

c.c.

Don Rodrigo

Alonso Alfeirán

-Vzº de San Clodio-

c.s.

Casa dos Barreiros

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CREDITOS:

 

Edición datos y árbol: José Luis Lamigueiro ©

Estudio: Benigno Orjales Pita

Bibliografía: Benigno Orjales Pita