Díaz Tenreiro, s. XV

 

Don Juan

Díaz de Andrade

el Viejo

c.c.

Dña. Mayor

Fernández Tenreira

 

Dña. María

Fernández Tenreira

Mª Fernández Tenreira

ts 16-VI-1537, Neda

[] Cap. Stª Ana, Iglª S. Nicolás de Neda

c.c.

Don Alonso

Fernández Pita

Ts 30-XI-1540, Neda

[] Cap. Stª Ana, Iglª S. Nicolás de Neda

-Escudero. Vzº de la Villa de Nedac.s.

Villa de Neda

Don Pedro

Díaz Tenreiro

-Protonotario vecino de  Neda-

 

I

II

III

IV

A

 

XOR

Dña. Teresa

Pérez de Andrade

c.c.

Don Fernando

Pérez de Piñeiro

-Sr de la C.S. de Piñeiro (S. Cosme)-

c.s.

San Clodio, Cedeira, y S. Pº de Loira

Dña. Isabel

Fernández Tenreira

c.c.

Don Rodrigo

Alonso Alfeirán

-Vzº de San Clodio-

c.s.

Casa dos Barreiros

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CREDITOS:

 

Edición datos y árbol: José Luis Lamigueiro ©

Estudio: Benigno Orjales Pita

Bibliografía: Benigno Orjales Pita

Archivos: AHUS

Dña. N.N.

c.c.

Don Pedro

Ares de Galdo

-Merino del castillo de Moeche por el conde de Lemos-

c.s.

Casa dos Barreiros

IV

Don Juan

Díaz Tenreiro

el Viejo

-Vzº de San Clodio-

c.c.

Dña. N.N.

 

Don Juan

Díaz Tenreiro

el Nuevo

* 1479

-Vzº de San Clodio-

 

B

I

I