Cuadro de texto: ÁRBOLES GENEALÓGICOS

XOR

Xenealoxías do Ortegal

 

 

Orden Alfabético de familias (S)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

· Santalla (Cacabelos, s. XVI)

· Santalla (Cerdido, s. XVI - XVII)

· Santalla (Os Casas, Cerdido, s. XVIII - XIX)

· Santalla (Labacengos, s. XVIII - XIX)

· Santiago (Noia, s. XVI)

· Santiso (Asturias, s. XV - XVI)

· Santiso (Val do Barcia, s. XVII - XVIII)

· Sanxurxo de Torres (As Mariñas, s. XII - XIII)

· Sanxurxo (Vilalba, s. XVI - XVII)

· Sanxurxo Montenegro (Vilalba, s. XV - XVII)

· Sanxurxo Montenegro (As Pontes, s. XV - XVI)

· Sanxurxo Montenegro (Budián, s. XVI - XVII)

· Sanxurxo de Montenegro (Ribadeo, s. XVI - XVII)

· Sanxurxo Montenegro (S. Clodio, Ortg., s. XVI - XVII)

· Saralegui (Ferrol, s. XVIII - XIX)

· Sardiña (Cerdido, s. XIII - XIV)

· Sarmiento (Salinas, s. XIV - XVI)

· Sarmiento (Ortigueira, s. XIV - XV)

· Sarmiento (Ribadavia, s. XIV - XV)

· Sarmiento (Palencia, s. XIV - XV)

 

 

 

 

 

· Saavedra (Lugo, s. XIV - XV)

· Sabadelle (Pereiro de Aguiar, s. XIII - XIV)

· Sacido (Viveiro, s. XV)

· Sacido (Viveiro, s. XV)

· Saco (Toiriz, s. XIV)

· Saco (Viladetrés. S. XV)

· Saco (Pazos do Courel, s. XVI)

· San Clodio (Ortigueira, s. XVI)

· San Martiño (Ferrol, s. XVI - XVII)

· Sanabria (Ourense, s. XIII - XIV)

· Sánchez (Cedeira, s. XVII)

· Sanchez de Berbetouros (As Camoiras, s. XV - XVI)

· Sánchez Bermúdez de la Torre (A Coruña, s. XVII)

· Sánchez de Gres (Rodeiro, s. XIII - XIV)

· Sánchez de Lama (Ortigueira, s. XV - XV - XVI)

· Sánchez de Lama (Viveiro, XVI - XVII)

· Sánchez de Melgar (As Somozas, s. XVII)

· Sánchez de Oriona y Arteaga (Cedeira, s. XVII)

· Sánchez Pardo (Ortigueira, s. XVI - XVII)

· Sánchez de Ribadeneira (A Barreira, s. XV - XVII)

 

 

· Sarmiento (Sobroso, s. XV - XVII)

· Sarmiento de los Cobos (Ribadavia, s. XVI)

· Sarmiento de Mendoza (Ribadavia, s. XV - XVI)

· Sarmiento de Silva (Madrid, s. XVI - XVII)

· Sarmiento de Soutomaior (Gondomar, s. XVI - XVII)

· Sarmiento de Ribadeneira (Viveiro, s. XV - XVII)

· Sarmiento de Villadrando (Ribadeo, s. XV - XVI)

· Sarraza (Galicia, s. XIII - XIV)

· Sarria (Lugo, s.  XI - XII)

· Saxamonde (Redondela, s. XIII)

· Seabra (Ourense, s. XIII - XIV)

· Sedes (Cedeira, s. XVI - XVII)

· Senra (Mera, s. XVII - XVIII)

· Senra de Malados (s. XV - XVII)

· Seixas (das) (Narla, . XIV - XV)

· Seixas (das) Timiraos (Cabanas, s. XVI - XVII)

· Sequeiros y Soutomaior (Busteo, s. XVI - XVII)

· Serantes (Ferrol, s. XII)

· Serantes (Ferrol, s. XV - XVI)

· Serantes (Cedeiira, s. XVII)

· Seriz (Monfero, s. X)

 

 

 

· Sillobre (Bezoucos. XII - XIII)

· Sillobre (Mugardos, s- XV)

· Sillobre do Valado (Pedre, s. XIV - XV)

· Silva (Cifuentes, s. XIV - XVI)

· Silva y Portugal (Madrid, s. XVIII - XIX)

· Sisso Bermúdez de Castro (Santiago, s. XVII)

· Soga de Lobeira (Vimianzo, s. XIV - XV)

· Solloso (As Somozas, s. XVI - XVIII)

· Soutomaior (Pontevedra, s. XIII - XVI)

· Soutomaior (Trives?, s. XVI)

· Soutomaior y Andrade (Crecente, s. XVI - XVII)

· Sotomayor Lima y Brito (Crecente, s. XVI - XVII)

· Sotomayor Masons de Lima (Cerdeña, s. XVII - XVIII)

· Suárez (Trasancos, s. XI - XII)

· Suárez de Deza (Deza, s. XIII - XIV)

· Suárez de Deza (Tebra, s. XIV - XV)

· Suárez de Deza (Milleirós, s. XV - XVI)

· Suárez de Deza (Milleirós, s. XVII)

· Suárez de Deza (Láncara, s. XVI - XIX)

· Suárez Samiento Pimentel (BentracII)

XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

Safe Creative #0912115102145