Cadrado, s.  XV - XVI

Don Fernando

Cadrado

c.c.

Don Constanza

García Pardo

A

Dña. Constanza

García de Valcarce

c.c.

Don Fernando

Maxide

-Vzº de Neira-

c.s.

Neira

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CREDITOS:

 

Edición: José Luis Lamigueiro ©

Estudio genealógico:

· Santiago F. Pardo de Cela - Carlos Adrán Góas

Bibliografía auxiliar:

· Santiago F. Pardo de Cela - Carlos Adrán Góas

Archivos:

Consultar también:

 

XOR

Don Juan

Pardo

Célibe

II

Don Ares

Pardo

c.c.

Dña. N.N.

Dña. Aldonza

Alfonso de Serantes

-Vzª de S. Pedro de Viveiro (1565)-

c.c.

Don Jácome

Pérez de Valcarce y Cepeda

a. 1565

-Dueño del pazo de Toxeiras (San Xiao de Landrove)-

S.S.

I

III

IV

I

B

II

Dña. María

Vizoso

-Dotada en 1539 para ingresar como religiosa de Valdeflores-

Dña. Catalina

Pardo

c.c.

Don Pedro

Tenreiro

SIGLO XVI