Pérez das Seixas s. XVI - XVII

SIGLO XVII

Don Fernán

Pérez das Seixas

-Regidor de Betanzos y Capitán-

c.c.

Dña, Aldonza

Bugueiro de Parga

ts 31-I-1632

-Srª de la Casa de Boado. Dotada con 3800 ducs en 1610-

Don Fernando

de Ulloa y Parga

-Caballero de Santiago-

 

Don Lope

de Ulloa

-Caballero de Santiago-

Dña, María Ana

De Ulloa Rivadeneira

c.c.

Don Rosendo

Sotelo de Figueroa y Quirós

Don Gaspar

Don Francisco

Dña, Micaela

 

Dña, Isabel

 

Dña, Catalina

de Ulloa Seixas

c.c.

Don Juan

Piñeiro de Ulloa y Ribadeneira

ts 28-VIII-1698, Franza

-Sr de La Torre de Franza-

c.s.

Sres de la Torre de Franza

y Casa de Boado

 

XOR

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CREDITOS:

Edición árbol: José Luis Lamigueiro ©

 

Estudio: Gabriel Pita da Veiga Goyanes

Bibliografía: Gabriel Pita da Veiga Goyanes

A