Cuadro de texto: ÁRBOLES GENEALÓGICOS

XOR

Xenealoxías do Ortegal

 

Reyes

 

· Pelayo (? - 737) Asturias

 

Índice de Autoridades

SIGLO VII

SIGLO VIII

 

Reyes

 

· Alfonso I (Asturias, 739 - 757)

· Fruela I (Asturias, 757 - 768)

· Aurelio I (Asturias, 768 - 774)

· Silo I (Asturias, 774  - 783)

 

Duques

 

· Pedro (Cantabria)

 

 

 

· Mauregato I (Asturias, 783 - 789)

· Bermudo I (Asturias,  789 - 791)

· Alfonso II (Asturias, 791 - 842)

· Ramiro I (Asturias, 842 - 850)

SIGLO IX

 

Reyes

 

· Ordoño I (Asturias, 850  - 866)

· Alfonso III (Asturias, 866 - 910)

· García I  (León,  910 - 914)

· Ordoño II (Galicia, 910 -924), (León, 914 - 924)

 

Duques

 

· Gonzalo Betótiz

 

Obispos

 

· Gundesindo Alóitiz

(Santiago de Compostela)

XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

Safe Creative #0912115102145