XOR

Díaz Teixeiro, s. XVI

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CRÉDITOS:

 

Edición: José Luis Lamigueiro

Estudio genealógico: José Luis Lamigueiro Fernández

Bibliografía: José Luis Lamigueiro Fernández, Santiago Daviña Sáiz

Don Fernán

Díaz Teixeiro

c.c.

Dña. Isabel

de Anido

 

Don Pedro

Díaz Teixeiro

-Nombrado por su primo Juan Beltrán de Anido, patrón de la capilla de Santa Catalina-

 

A

I