San Román de Montoxo

Bartolomé

de Aneiros

+ ant 1654

-Labrador y Vzº de Cerdido le vende  su tío Jacome de Aneiros 1/4 parte del quiñón de su abuelo Pedro de Aneiros en la heredad de Cullereiro-

c.c.

Dominga

de Canosa

+ ant 1654

Juan

de Aneiros

-Soldado-

Dominga

Yanes

c.c.

Juan

Rodríguez da Corbeira

Aneiros dos Cubos, s. XVII - XVIII

 

Jacobe

de Aneiros

s.s.

Francisco

de Aneiros

-Vzº de Naraío en 1651-

Juan

de Aneiros dos Cubos

-Labrador y Vzº de Cerdido-

c.c.

Madalena

do Vilar

* Santalla de Cervo

 

San Martiño de Cerdido

SIGLO XVII

Pedro

de Aneiros

+ ant 1629

-Labrador, Vzº de S. Román de Montoxo-

c.c.

María

Yanes

II

III

I

B

II

III

I

C

 

XOR

Cuadro de texto: XOR - Xenealoxías do Ortegal © Todos los Derechos Reservados

CREDITOS:

 

Edición datos y árbol: José Luis Lamigueiro ©

Estudio: José Luis Lamigueiro

Archivos: A.N.C. y P.A.R.E.S.

SIMBOLOGÍA:

c.c. = Casado/a con

c.c. x 1 = Casado/a en 1ª nupcias                      

c.c. x 2 = Casado/a en 2ª nupcias                      

              = Descendencia

             = Descendencia del 1º matrimonio        

(1500/1550) = Entre los años

Cb. = Caballero           

Bach. = Bachiller

SSº = Escribano

                     = Cambio de siglo

 

n. 1500 = Nacido/a en el año

* 1-V-1500 = Bautizado/a en

+ 1500 = Fallecido/a en el año

* ant /des = Nacido/a antes o después de

+ ant / des = Fallecido/a antes o después

e.= Enterrado/a en                                    

                = Descendencia del 2º matrimonio      

                = Descendencia ilegítima

I = Orden de primogenitura

? = Filiación no documentada

c.s. = Con sucesión en

t.s. = Testó